⁉️𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧?❤️

⁉️𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧?❤️

Một sự thật đáng buồn là rất ít trẻ cảm thấy mình được cha mẹ yêu thương và chăm sóc vô điều kiện. Trong khi đó, có một sự thật nữa là phần lớn các bậc phụ huynh đều rất yêu thương con. Vậy tại sao lại có sự mẫu thuẫn này? Nguyên nhân là do rất ít bậc cha mẹ biết cách truyền tải tình cảm sâu đậm của mình đến với con. Một số bậc phụ huynh cho rằng khi họ yêu thương con thì con cái họ sẽ tự động cảm nhận được điều đó. Các bậc phụ huynh khác lại cho rằng chỉ cần nói với con câu đơn giản: “Cha/ Mẹ yêu con” là đủ. Thật trớ trêu, con cái họ lại không nghĩ như vậy.

👨‍👩‍👦 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐞̣

Việc nói với con về tình yêu của bạn là việc không khó. Tuy nhiên, chỉ nói thôi thì chưa đủ. Nguồn tình cảm lớn nhất mà cha mẹ chuyển tải tới con là thông qua hành động. Trẻ luôn có khuynh hướng bắt chước những hành động của cha mẹ. Vì vậy, để trẻ con hiểu được tình cảm của mình, bạn cần phải yêu thương con theo ngôn ngữ tình yêu của chúng và thể hiện điều đó qua những hành động cụ thể. Thánh John đã từng nói: “ Chúng ta đừng yêu thương bởi ngôn từ mà hãy yêu thương bằng hành động chân thành”. Nếu bây giờ tôi yêu cầu bạn viết ra tất cả những hành động bạn có thể làm để thể hiện tình yêu thương đối với con cái thì liệu bạn có thể viết ra được đầy một trang giấy không? Có thể bạn cho rằng mình không có nhiều cách để thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là việc bạn nỗ lực làm đầy “Xô tình cảm” của con. Và bạn có thể nhớ đến những cách làm đơn giản, bao gồm cử chỉ âu yếm, thời gian chia sẻ, quà tặng, sự tận tụy và lời khen tặng.

👶🏻 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧

Như đã nói, con em chúng ta có thể tiếp nhận tình yêu bằng tất cả các loại ngôn ngữ. Tuy nhiên, hầu như mỗi trẻ đều có một ngôn ngữ tình yêu chính. Đó là loại ngôn ngữ có tác động đến trẻ hơn các ngôn ngữ còn lại. Nếu bạn muốn đáp ứng nhu cầu yêu thương của con, điều bạn cần làm là phát hiện được ngôn ngữ tình yêu cơ bản của chúng. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì việc tìm được rõ ngôn ngữ tình yêu cơ bản của trẻ gần như là điều không thể. Trẻ có thể hành động mà qua đó bạn có thể đoán được ngôn ngữ tình yêu của chúng. Nhưng điều đáng nói là ngôn ngữ tình yêu cơ bản của trẻ hiếm khi thể hiện rõ trong giai đoạn này. Vì vậy, bạn hãy dùng cả 5 ngôn ngữ để truyển đạt tình yêu của mình đến với con trẻ: 𝐂𝐮̛̉ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐚̂𝐮 𝐲𝐞̂́𝐦, 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐠𝐨̛̣𝐢, 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉, 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮𝐲̣ sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tình yêu của con trẻ.
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣, 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜. 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉. 𝐃𝐨 đ𝐨́, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐝𝐚̣𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐨̛̉𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉

📚 Trích –“ Năm ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ”- Garry Champman – Ross Campbell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *