⁉️??̀? ???̂́ ??̀? đ?̂̉ ???̂̉ ???̣̂? ??̀?? ??̂? ??̉? ??̣? ??̀?? ??? ????❤️

⁉️??̀? ???̂́ ??̀? đ?̂̉ ???̂̉ ???̣̂? ??̀?? ??̂? ??̉? ??̣? ??̀?? ??? ????❤️

Một sự thật đáng buồn là rất ít trẻ cảm thấy mình được cha mẹ yêu thương và chăm sóc vô điều kiện. Trong khi đó, có một sự thật nữa là phần lớn các bậc phụ huynh đều rất yêu thương con. Vậy tại sao lại có sự mẫu thuẫn này? Nguyên nhân là do rất ít bậc cha mẹ biết cách truyền tải tình cảm sâu đậm của mình đến với con. Một số bậc phụ huynh cho rằng khi họ yêu thương con thì con cái họ sẽ tự động cảm nhận được điều đó. Các bậc phụ huynh khác lại cho rằng chỉ cần nói với con câu đơn giản: “Cha/ Mẹ yêu con” là đủ. Thật trớ trêu, con cái họ lại không nghĩ như vậy.

?‍?‍? Đ?̣̂?? ???̂? ??? ???̉ ???̂?? ??? ??̀?? đ?̣̂?? ??̉? ??? ??̣

Việc nói với con về tình yêu của bạn là việc không khó. Tuy nhiên, chỉ nói thôi thì chưa đủ. Nguồn tình cảm lớn nhất mà cha mẹ chuyển tải tới con là thông qua hành động. Trẻ luôn có khuynh hướng bắt chước những hành động của cha mẹ. Vì vậy, để trẻ con hiểu được tình cảm của mình, bạn cần phải yêu thương con theo ngôn ngữ tình yêu của chúng và thể hiện điều đó qua những hành động cụ thể. Thánh John đã từng nói: “ Chúng ta đừng yêu thương bởi ngôn từ mà hãy yêu thương bằng hành động chân thành”. Nếu bây giờ tôi yêu cầu bạn viết ra tất cả những hành động bạn có thể làm để thể hiện tình yêu thương đối với con cái thì liệu bạn có thể viết ra được đầy một trang giấy không? Có thể bạn cho rằng mình không có nhiều cách để thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là việc bạn nỗ lực làm đầy “Xô tình cảm” của con. Và bạn có thể nhớ đến những cách làm đơn giản, bao gồm cử chỉ âu yếm, thời gian chia sẻ, quà tặng, sự tận tụy và lời khen tặng.

?? ??̛̉ ??̣?? ???̂? ??̛̀ ??̀?? ??̂? ??̉? ???

Như đã nói, con em chúng ta có thể tiếp nhận tình yêu bằng tất cả các loại ngôn ngữ. Tuy nhiên, hầu như mỗi trẻ đều có một ngôn ngữ tình yêu chính. Đó là loại ngôn ngữ có tác động đến trẻ hơn các ngôn ngữ còn lại. Nếu bạn muốn đáp ứng nhu cầu yêu thương của con, điều bạn cần làm là phát hiện được ngôn ngữ tình yêu cơ bản của chúng. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì việc tìm được rõ ngôn ngữ tình yêu cơ bản của trẻ gần như là điều không thể. Trẻ có thể hành động mà qua đó bạn có thể đoán được ngôn ngữ tình yêu của chúng. Nhưng điều đáng nói là ngôn ngữ tình yêu cơ bản của trẻ hiếm khi thể hiện rõ trong giai đoạn này. Vì vậy, bạn hãy dùng cả 5 ngôn ngữ để truyển đạt tình yêu của mình đến với con trẻ: ??̛̉ ???̉ ?̂? ??̂́?, ??̛̀? ???? ???̛̣?, ???̛̀? ???? ???? ??̉, ???̀ ??̣̆?? ??̀ ??̛̣ ??̣̂? ???̣ sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tình yêu của con trẻ.
??̂́? ??? ??̣? ??̉? ???̂́? đ?̛?̛̣? ??̂? ???̛?̛?? ???̣̂? ??̛̣, ???̉ ??̃ ??́ đ?̣̂?? ??̛̣? ??̣? ??̣̂? ??̃?? ???̛ ????? ??̣? ??̃?? ??̛̣? ???́?. ??̀?? ??̂? ??̉? ??? ??̣ ???̂? ???? đ?̂́? ??̣? ??? ??̂̀? ???́? ??̉? ???̉. ?? đ?́, ??̣? ??̃? ??̛̉ ??̣?? ??̉ ??̆? ???̂? ???̛̃ ??̀?? ??̂? ??̀? ????? ???́ ???̀?? ???̂? ??̣? ??? ??̛̉? đ??̂̀? đ?́ ??̀ ??̂̀? ????̂́? ??? ??̛̣ ???̛?̛̉?? ???̀?? ??̉? ???̉

? Trích –“ Năm ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ”- Garry Champman – Ross Campbell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *