Hãy cứ hồn nhiên trải nghiệm để lớn khôn từng ngày con nhé
Tagged Tags:

Bạn Chuột Khánh Linh đến #HappyKidsPlus chẳng muốn về, vì ” ngày nào cô cũng cho con chơi nhiều trò hay lắm mẹ ah”???

Vâng” Các bạn nhỏ nghĩ là mình đang chơi, chỉ cô biết là con đang học” chính là mục tiêu giáo dục của chúng tôi???

Hãy cứ hồn nhiên trải nghiệm để lớn khôn từng ngày con nhé???

#MamNonChatLuongCao
#111XuanDinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *